Mühendislik Arge Hizmetleri

• Fizibilite ve optimizasyon çalışmaları 
• Maliyet karşılaştırma çalışmaları
• Teknik şartnamelerin hazırlanması
• Proje Tasarım ve Ön Mühendislik paketinin hazırlanması
• Değerlendirme Raporunun hazırlanması
• Devreye alma ve testlerde süpervizörlük
• Süreç ve Proje yönetimi